Profilbild för Anders Sandström

Anders Sandström Föreläsare

Region Kalmar län

Föreläsare för

Fysioterapi på distans - är det ens möjligt?

Onsdag 11:00 - 11:30 Datadriven vård och omsorgsförbättring

Anders Sandström arbetar som verksamhetsutvecklare inom Region Kalmar län och har sin inriktning mot digitalisering inom rehabiliteringen. Kalmar län arbetar flitigt för att både ta fram och på bästa sätt nyttja de digitala möjligheter som vi anser ska komma alla till godo, både medborgare och vårdpersonal.

Personlig presentation
Anders Sandström arbetar som verksamhetsutvecklare inom Region Kalmar län och har sin inriktning mot digitalisering inom rehabiliteringen. Kalmar län arbetar flitigt för att både ta fram och på bästa sätt nyttja de digitala möjligheter som vi anser ska komma alla till godo, både medborgare och vårdpersonal.