Helena Post Mårtensson Besökare

Personlig presentation
Helena är socionom och har sedan 90-talet varit yrkesaktiv inom socialtjänstens fält, de sista 12 åren i olika ledande positioner. Helena Post Mårtensson arbetar idag som digital strateg i Halmstad kommun. Helena är även författare och föreläsare. Helena ger verktyg för att öka den personliga effektiviteten och hållbarheten hos enskilda medarbetare och chefer vilket i sin tur har goda effekter på organisationens effektivitet och hållbarhet.