Profilbild för Sofia Strand

Sofia Strand Föreläsare

Barnmorska Projektledare
SLSO Ungdomsmottagningar

Föreläsare för

SLSO Um online - Att implementera ett nytt arbetssätt

Onsdag 16:30 - 17:00 Sjuksköterskans och barnmorskans år

Personlig presentation
Sofia Strand är barnmorska med lång erfarenhet inom vården. Hon började som undersköterska inom geriatriken på 1990 talet och har sedan hunnit med att vara både Sjuksköterska och Barnmorska inom akutsjukvården likväl som primärvården. Sedan 3 år arbetar hon som barnmorska på ungdomsmottagningarna inom SLSO i Stockholm. När mailet kom att det skulle starta en arbetsgrupp angående digital besök var Sofia inte sen att hänga på. Vips hade hon fått titeln som projektledare och det var det roligaste hon gjort. Tänk att få vara med och påverka så tillgängligheten att söka ungdomsmottagningen blir bättre för ungdomar och samtidigt få vara på en arena där ungdomarna befinner sig.