Profilbild för Karin Weman

Karin Weman Föreläsare

Universitetslektor
Högskolan i Halmstad

Föreläsare för

Motivation - nyckeln till effektiv e-hälsa

Onsdag 15:30 - 16:00 Digital tillgänglighet

Karin är universitetslektor vid Högskolan i Halmstad, där hon arbetar sedan 2006 och har framförallt utvecklat kurser inom motionspsykologi. Hon disputerade 2016 med sin avhandling ”You don’t have to love it” som handlar om motivation till motion och driver sedan flera år tvärvetenskapliga forskningsprojekt finansierade av KK-stiftelsen och Vinnova om digitala innovationer inom motivation och e-hälsa. Karin driver även företaget ”Motivationsdoktorn”, har skrivit flera böcker och är en regelbundet anlitad föreläsare bland företag och organisationer.

Personlig presentation
Karin är universitetslektor vid Högskolan i Halmstad, där hon arbetar sedan 2006 och har framförallt utvecklat kurser inom motionspsykologi. Hon disputerade 2016 med sin avhandling ”You don’t have to love it” som handlar om motivation till motion och driver sedan flera år tvärvetenskapliga forskningsprojekt finansierade av KK-stiftelsen och Vinnova om digitala innovationer inom motivation och e-hälsa. Karin driver även företaget ”Motivationsdoktorn”, har skrivit flera böcker och är en regelbundet anlitad föreläsare bland företag och organisationer.