Profilbild för Julia Wallén

Julia Wallén Föreläsare

Hjälmedelcenter Sverige

Föreläsare för

UXD för USK

Onsdag 14:30 - 15:00 Digital tillgänglighet

Julia Wallén har en högskoleingenjör examen inom Design och Produktutveckling på Chalmers Tekniska Högskola. Hon gjorde ett examensarbete i samarbete med HMC Sverige där målet var att ta fram en design på en app för stöd och utbildning vid förflyttningssituationer inom vården. Projekt var mycket användarcentrerat där User Experience låg i fokus. Julia har ett stort intresse för UX/UI Design och strävar efter att designa produkter eller tjänster som kan hjälpa användare i deras vardag. Hon läser nu en master inom Interaction Design and Technologies, men är snart redo för nya utmaningar.

Personlig presentation
Julia Wallén har en högskoleingenjör examen inom Design och Produktutveckling på Chalmers Tekniska Högskola. Hon gjorde ett examensarbete i samarbete med HMC Sverige där målet var att ta fram en design på en app för stöd och utbildning vid förflyttningssituationer inom vården. Projekt var mycket användarcentrerat där User Experience låg i fokus. Julia har ett stort intresse för UX/UI Design och strävar efter att designa produkter eller tjänster som kan hjälpa användare i deras vardag. Hon läser nu en master inom Interaction Design and Technologies, men är snart redo för nya utmaningar.