Åsa Henningsson Föreläsare

Föreläsare för

God design och användbarhet ur dövperspektiv

Onsdag 10:30 - 11:15 Digital tillgänglighet

Åsa Henningsson, förbundsordförande i Sveriges Dövas Riksförbund, föddes i en dövfamilj och har sedan barnsben brunnit för föreningsliv och rätten till teckenspråk i samhället. Åsa har arbetat i flertalet projekt som rör äldre dövas situation samt varit ombudsman för sociala frågor och teckenspråk.
En stor del av Åsas arbetet inom förbundet är att sprida kunskap om dövkompetens och vikten av den i verksamheter där kunskapen krävs och behövs, samt att döva skall vara delaktiga i processer och beslut som påverkar dövas vardag för att uppnå ett mera jämlikt samhälle.

Personlig presentation
Åsa Henningsson, förbundsordförande i Sveriges Dövas Riksförbund, föddes i en dövfamilj och har sedan barnsben brunnit för föreningsliv och rätten till teckenspråk i samhället. Åsa har arbetat i flertalet projekt som rör äldre dövas situation samt varit ombudsman för sociala frågor och teckenspråk.
En stor del av Åsas arbetet inom förbundet är att sprida kunskap om dövkompetens och vikten av den i verksamheter där kunskapen krävs och behövs, samt att döva skall vara delaktiga i processer och beslut som påverkar dövas vardag för att uppnå ett mera jämlikt samhälle.