Profilbild för Andreas Leifsson

Andreas Leifsson Föreläsare

Inera AB

Föreläsare för

Hur tar invånarna till sig av e-hälsosatsningarna?

Onsdag 08:30 - 09:15 Digital tillgänglighet

Andreas Leifsson är Omvärlds- och marknadsanalytiker på Inera AB.
Andreas ansvarar bl.a. för att kartlägga användarnas beteende och attityder till Ineras invånartjänster (såsom 1177.se och umo.se).

Personlig presentation
Andreas Leifsson är Omvärlds- och marknadsanalytiker på Inera AB.
Andreas ansvarar bl.a. för att kartlägga användarnas beteende och attityder till Ineras invånartjänster (såsom 1177.se och umo.se).