Profilbild för Anna Rossander

Anna Rossander Föreläsare

Informatik Västra Götalandsregionen / Göteborgs Universitet

Föreläsare för

mappning och urval ur Snomed CT i praktiken - fortsättning

Onsdag 14:00 - 15:00 Fördjupning

Urolog och doktorand inom informatik som jobbar med Snomed CT

metod för mappning mot / urval ur Snomed CT

Onsdag 15:30 - 16:00 Systematiska hälsodata

Urolog och doktorand inom informatik som jobbar med Snomed CT

Personlig presentation
Urolog och doktorand inom informatik som jobbar med Snomed CT