Profilbild för Martin Ingvar

Martin Ingvar Föreläsare

Professor
Karolinska Institutet

Föreläsare för

Att följa vårdkvalitet från hem till specialistnivå av den multisjuka patienten

Onsdag 14:30 - 15:00 Systematiska hälsodata

Professor, Överläkare vid Inst Klin Neurovetenskap, Karolinska Institutet. Bakgrund inom neurovetenskap, kognition och beteendevetenskap, Arbetat med semantisk interoperabilitet i ett decennium för att nå bättre kunskapsdelning i vården. Senare års publicerade arbeten tillämpar beteendevetenskap och kogntitionsvetenskkap i utveckling av e-hälsoverktyg.

Personlig presentation
Professor, Överläkare vid Inst Klin Neurovetenskap, Karolinska Institutet. Bakgrund inom neurovetenskap, kognition och beteendevetenskap, Arbetat med semantisk interoperabilitet i ett decennium för att nå bättre kunskapsdelning i vården. Senare års publicerade arbeten tillämpar beteendevetenskap och kogntitionsvetenskkap i utveckling av e-hälsoverktyg.