Profilbild för Henrik Emilsson

Henrik Emilsson Föreläsare

Teststrateg
Nordic Medtest AB

Föreläsare för

Semantisk interoperabilitet från en testares perspektiv

Onsdag 11:30 - 12:00 Systematiska hälsodata

Henrik Emilsson har en lång bakgrund inom programvarutestning, både som konsult och lärare. I rollen som teststrateg på Nordic Medtest har han varit med och tagit fram Ineras testmetodik och testregelverk. Henrik har talat på många konferenser, både internationellt och nationellt, och har flera gånger tidigare medverkat på Vitalis som föreläsare.

Testautomatisering i svensk e-hälsa

Onsdag 14:30 - 15:00 Teknik

Henrik Emilsson har en lång bakgrund inom programvarutestning, både som konsult och lärare. I rollen som teststrateg på Nordic Medtest har han varit med och tagit fram Ineras testmetodik och testregelverk. Henrik har talat på många konferenser, både internationellt och nationellt, och har flera gånger tidigare medverkat på Vitalis som föreläsare.

Personlig presentation
Henrik Emilsson har en lång bakgrund inom programvarutestning, både som konsult och lärare. I rollen som teststrateg på Nordic Medtest har han varit med och tagit fram Ineras testmetodik och testregelverk. Henrik har talat på många konferenser, både internationellt och nationellt, och har flera gånger tidigare medverkat på Vitalis som föreläsare.