Profilbild för Anders Forslund

Anders Forslund Föreläsare

Akademiska Barnsjukhuset, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala Universitet

Föreläsare för

Implementering av personanpassad vård i praktiken genom kontinuerlig monitorering av behandlingar

Onsdag 14:00 - 15:00 Vård på distans

Anders Forslund är docent och överläkare vid Överviktsenheten för Barn och Ungdom vid Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala. Han sitter även i styrelsen för Svensk Barnfetmaförening och har varit med och skrivit regionala vårdprogram för behandling vid barnfetma. Anders driver överviktsenheten på Akademiska Barnsjukhuset och ansvarar även för många av de forskningsstudier som verksamheten bedriver. Han var pionjär i att använda patientens egenmonitorerade data för att följa patienter mellan vårdkontakter vid läkemedelsinsättningar. Anders har gedigen klinisk erfarenhet av svårbehandlade patienter samt av de goda behandlingsresultat som individuella uppföljningar och handlingsplaner genererar.

Personlig presentation
Anders Forslund är docent och överläkare vid Överviktsenheten för Barn och Ungdom vid Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala. Han sitter även i styrelsen för Svensk Barnfetmaförening och har varit med och skrivit regionala vårdprogram för behandling vid barnfetma. Anders driver överviktsenheten på Akademiska Barnsjukhuset och ansvarar även för många av de forskningsstudier som verksamheten bedriver. Han var pionjär i att använda patientens egenmonitorerade data för att följa patienter mellan vårdkontakter vid läkemedelsinsättningar. Anders har gedigen klinisk erfarenhet av utredning och behandling av patienter med svår fetma, samt av de goda behandlingsresultat som individuella uppföljningar och handlingsplaner genererar.