Profilbild för Patrik Wreeby

Patrik Wreeby Föreläsare

MD, MHA
Premicare

Föreläsare för

Distansoberoende digital teknik - är det en förutsättning för framtidens hälsocentral?

Onsdag 16:00 - 17:00 Framtidens primärvård

Partik Wreeby är läkare, specialist i allmänmedicin och har en mastersutbildning i hälso- och sjukvårdsadministration. Han är även medgrundare av Premicare AB som är en av tre samverkansparter i projektet.

Personlig presentation
Partik Wreeby är läkare, specialist i allmänmedicin och har en mastersutbildning i hälso- och sjukvårdsadministration. Han är även medgrundare av Premicare AB som är en av tre samverkansparter i projektet.