Martin Riha Föreläsare

Föreläsare för

Digitala diagnostikcentra flyttar avancerad specialistdiagnostik nära patienten

Onsdag 14:00 - 14:30 Framtidens primärvård

Martin Riha är teknolie doktor och civilingenjör.

Personlig presentation
Martin Riha är teknolie doktor och civilingenjör.