Profilbild för Christer Rosenberg

Christer Rosenberg Föreläsare

Senior Advisor, distriktsläkare
Cuviva AB

Föreläsare för

Ge multisjuka äldre och de med allvarlig kronisk sjukdom makten över sin egen hälsa - konsekvenser för individ, organisation och samhällsekonomin

Onsdag 13:45 - 14:30 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Christer Rosenberg är specialist i allmänmedicin och haft uppdrag som medicinsk ansvarig läkare, vårdcentrals/verksamhetschef i primärvården, utvecklingschef i nordens största primärvårdsorganisation, och varit omställningsledare av hälso- och sjukvårdssystem. Förutom olika uppdrag som föreläsare och inspiratör kan nämnas engagemang i Svensk Förenings för Allmänmedicins Patientsäkerhets- och kvalitetsråd, styrelsen för EHälsoläkarföreningen, och som senior rådgivare åt företag, regioner och myndigheter.

Personlig presentation
Den största resursen inom hälso- och sjukvårdssystemet är invånarna själva. Det är en outyttjad resurs såväl i den kontinuerliga uppföljning av de med kronisk sjukdom (50% av Sverige befolkning av en eller flera kroniska sjukdomar) som i eftervård av akuta tillstånd som exempelvis hjärtinfarkter, trauma, operationer, eller i cancervården, eller som senast, i COVID-19 pandemin.
Hemmonitorering / distansmonitorering av individen själv, i kombination med videobesök/chatt med stöd av hälso- och sjukvårdsystemet, ger mer makt till individen över sin egen hälsa, större autonomi och livskvalitet, bättre arbetsmiljö för vårdpersonal och frigör resurser att använda till dem som verkligen behöver det.