Profilbild för Birgit Eiermann

Birgit Eiermann Föreläsare

Läkemedelssamordnare; Farm.Dr
Inera AB

Föreläsare för

I Sveriges djungel av kunskapsdatabaser för läkemedelsinformation

Onsdag 11:00 - 11:30 Nationella Läkemedelslistan och lite till

Birgit Eiermann, apotekare, farm Dr., anställt hos Inera sedan 2014
Hon har lång erfarenhet av framtagning, implementering och utvärdering av kunskapsdatabaser och kliniska beslutsstöd nationellt och internationellt. Erfarenheten sträcker sig över framtagning av kravspecifikationer, ledande roller i utveckling av databaser och beslutsstöd och medverkande i ett flertal projekt som utvärderar beslutsstöd i journalsystem, webbsidor eller andra system som används av hälso- och sjukvårdspersonal.

Personlig presentation
Birgit Eiermann, apotekare, farm Dr., anställt hos Inera sedan 2014
Hon har lång erfarenhet av framtagning, implementering och utvärdering av kunskapsdatabaser och kliniska beslutsstöd nationellt och internationellt. Erfarenheten sträcker sig över framtagning av kravspecifikationer, ledande roller i utveckling av databaser och beslutsstöd och medverkande i ett flertal projekt som utvärderar beslutsstöd i journalsystem, webbsidor eller andra system som används av hälso- och sjukvårdspersonal.