Johan Sjöholm Föreläsare

Föreläsare för

Biorytmens betydelse för nattillsyn att kunna jobba preventivt

Onsdag 16:00 - 16:30 Välfärdsteknik

Johan Sjöholm (1957),Studerade till civ.ing KTH Stockholm, varefter han efter ett år i Tyskland på VW började på Tetra Pak i Lund. Efter befattningar som fabrikschef i USA och utvecklingsdirektör inom Tetra Laval startade han Arom Pak som såldes 2002 till Tetra Pak. Arom Pak möjliggör aseptisk dosering av känsliga livsmedelskomponenter så som bakterier, naturliga smakämnen, enzymer etc Johan är uppfinnaren till Eco Lean’s vätskeförpackning. Eco Lean är ett Helsinborg baserat förpackningsföretag som har Hans Rausing som huvudägare. Dessutom är han uppfinnare till en kubisk blandare , QB Mixer som har erhållit Vinnova pengar 2007 för att möjliggöra kontinuerlig blandning inom livsmedelsindustrin. 2010 uppfann han Pampett som är en RFID sensor inom vården. Pampett skall öka kvalitén för de personer som vårdas på äldre- och demensboenden eller i hemmet och för vårdpersonalen genom att på ett intelligent sätt förmedla information om kvalitén på sömnen.

Personlig presentation
Johan Sjöholm (1957),Studerade till civ.ing KTH Stockholm, varefter han efter ett år i Tyskland på VW började på Tetra Pak i Lund. Efter befattningar som fabrikschef i USA och utvecklingsdirektör inom Tetra Laval startade han Arom Pak som såldes 2002 till Tetra Pak. Arom Pak möjliggör aseptisk dosering av känsliga livsmedelskomponenter så som bakterier, naturliga smakämnen, enzymer etc Johan är uppfinnaren till Eco Lean’s vätskeförpackning. Eco Lean är ett Helsinborg baserat förpackningsföretag som har Hans Rausing som huvudägare. Dessutom är han uppfinnare till en kubisk blandare , QB Mixer som har erhållit Vinnova pengar 2007 för att möjliggöra kontinuerlig blandning inom livsmedelsindustrin. 2010 uppfann han Pampett som är en RFID sensor inom vården. Pampett skall öka kvalitén för de personer som vårdas på äldre- och demensboenden eller i hemmet och för vårdpersonalen genom att på ett intelligent sätt förmedla information om kvalitén på sömnen.