Profilbild för Anna-Lena Oskarsson

Anna-Lena Oskarsson Föreläsare

Posifon AB

Föreläsare för

IBIC, förfrågningsunderlag och ersättningsmodeller - Dessa utmaningar ser vi.

Onsdag 09:00 - 10:00 Fördjupning

Anna-Lena Oskarsson är utbildad beteendevetare, med inriktning Social omsorg, och valde att under sin utbildningstid även att utbilda sig inom biståndshandläggning med ICF. Efter studierna arbetade hon som chef inom omsorgen under närmare 10 års tid i flera kommuner av varierande storlek samt i olika verksamheter. Kvalitetsfrågor samt de ekonomiska förutsättningarna som ges och mot vilka direktiv och mål som verksamheten styrs har varit ett stort intresse. 2018 gjorde hon ett karriärsutbyte och tog rollen som Ambassadör för välfärdsteknik hos företaget Posifon AB, som arbetar som leverantör av välfärdsteknik till omsorgen. I den rollen så har hon haft möjlighet att besöka ett stort antal av Sveriges kommuner och diskutera införandet av välfärdsteknik med dem. Inom ramen för tjänsten har hon också engagerat sig i forsknings- och utvecklingsprojektet, Utvecklingssamverkan GPS-larm.

Socialstyrelsens processmodell översatt till införande av välfärdsteknik med fokus på GPS-larm -Hur skapar vi förståelse och systematiskt arbetssätt för välfärdsteknik?

Onsdag 10:30 - 11:30 Välfärdsteknik

Anna-Lena Oskarsson är utbildad beteendevetare, med inriktning Social omsorg, och valde att under sin utbildningstid även att utbilda sig inom biståndshandläggning med ICF. Efter studierna arbetade hon som chef inom omsorgen under närmare 10 års tid i flera kommuner av varierande storlek samt i olika verksamheter. Kvalitetsfrågor samt de ekonomiska förutsättningarna som ges och mot vilka direktiv och mål som verksamheten styrs har varit ett stort intresse. 2018 gjorde hon ett karriärsutbyte och tog rollen som Ambassadör för välfärdsteknik hos företaget Posifon AB, som arbetar som leverantör av välfärdsteknik till omsorgen. I den rollen så har hon haft möjlighet att besöka ett stort antal av Sveriges kommuner och diskutera införandet av välfärdsteknik med dem. Inom ramen för tjänsten har hon också engagerat sig i forsknings- och utvecklingsprojektet, Utvecklingssamverkan GPS-larm.

Personlig presentation
Anna-Lena Oskarsson är utbildad beteendevetare, med inriktning Social omsorg, och valde att under sin utbildningstid även att utbilda sig inom biståndshandläggning med ICF. Efter studierna arbetade hon som chef inom omsorgen under närmare 10 års tid i flera kommuner av varierande storlek samt i olika verksamheter. Kvalitetsfrågor samt de ekonomiska förutsättningarna som ges och mot vilka direktiv och mål som verksamheten styrs har varit ett stort intresse. 2018 gjorde hon ett karriärsutbyte och tog rollen som Ambassadör för välfärdsteknik hos företaget Posifon AB, som arbetar som leverantör av välfärdsteknik till omsorgen. I den rollen så har hon haft möjlighet att besöka ett stort antal av Sveriges kommuner och diskutera införandet av välfärdsteknik med dem. Inom ramen för tjänsten har hon också engagerat sig i forsknings- och utvecklingsprojektet, Utvecklingssamverkan GPS-larm.