Profilbild för Helena Strandberg

Helena Strandberg Föreläsare

Region Dalarna

Föreläsare för

Att leda innovation inom omsorg, hälso- och sjukvård

Onsdag 14:00 - 14:30 Välfärdsteknik

Förvaltningschef Region Dalarna, Dalarnas Hjälpmedelscenter

Personlig presentation
Förvaltningschef Region Dalarna, Dalarnas Hjälpmedelscenter