Annika Bärkås Föreläsare

Föreläsare för

Vad klagar patienterna på? Vad berömmer de?

Tisdag 14:00 - 14:30 Effektmätning, nyttorealisering och styrning