Pani Hormatipour Föreläsare

Sveriges Kommuner och Regioner

Föreläsare för

Personlig presentation

Pani Hormatipour arbetar på SKR med digitaliseringsfrågor inom socialtjänsten.