Profilbild för Pani Hormatipour

Pani Hormatipour Föreläsare

Sveriges Kommuner och Regioner

Föreläsare för

Personlig presentation
Pani Hormatipour arbetar på SKR med digitaliseringsfrågor inom socialtjänsten.