Profilbild för Carl Önne

Carl Önne Föreläsare

Informationssäkerhetsspecialist
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Föreläsare för

Cyberfysiska system i vården

Tisdag 13:30 - 14:00 Teknik

Personlig presentation
Carl Önne, CISSP, arbetar som informationssäkerhetsspecialist på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Sedan 2004 har Carl - som är civilingenjör i datateknik från KTH - jobbat med it- och informationssäkerhet där fokus har varit offentlig verksamhet och i synnerhet regioner och kommuner. Carl var med i den arbetsgrupp på MSB som förnyade metodstödet för systematiskt riskbaserat informationssäkerhetsarbete och var projektledare för regeringsuppdraget att kartlägga informationssäkerhetsarbetet i regionernas hälso- och sjukvårdsverksamhet. Ett särskilt intresse har Carl för området kring säkerhetsarkitektur där policy- och styrdokument omsätts till praktiska och strukturerade säkerhetsåtgärder.