Profilbild för Jeanette Melin

Jeanette Melin Föreläsare

RISE

Föreläsare för

Hur kopplar man samman digitalisering och kvalitetssäkrade mätningar?

Onsdag 11:15 - 12:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Personlig presentation
Jeanette arbetar som forskare på RISE Mätteknik. Jeanette verkar för och bedriver forskning om att samma grundläggande mätprinciper som tillämpas på fysikaliska mätningar även skall användas för mätningar av mänskligt beteende och upplevelser, s.k. kategoriska storheter eller ”mjuka värden”. Detta är något som i stor utsträckning saknas i dagens samhälle, vilket ger missriktade jämförelser och beslutsfattande. Man måste ha tillförlitliga mätningar för att kunna identifiera och analysera hur man ska satsa och prioritera utveckling, förnyelse och innovation där det ger största möjliga effekt. Jeanettes forskning är framförallt relaterad till kategoriska storheter inom hälso- och sjukvården, men tillämpar även metodiken inom andra områden.