Profilbild för Håkan Cavenius

Håkan Cavenius Föreläsare

Senior Forskare
RISE

Föreläsare för

Vilka metoder och verktyg finns för effektmätning och nyttorealisering?

Onsdag 09:15 - 10:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Håkan jobbar som forskare på det statliga forskningsinstitutet RISE, och fokuserar på att analysera och förstå de effekter som uppstår i samband med digitaliseringen, i synnerhet inom offentlig sektor.

Personlig presentation
Håkan jobbar som forskare på det statliga forskningsinstitutet RISE, och fokuserar på att analysera och förstå de effekter som uppstår i samband med digitaliseringen, i synnerhet inom offentlig sektor.