Profilbild för Anna Stendin

Anna Stendin PaneldeltagareUtställare

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Paneldeltagare för

Riktiga föräldrar? Olika behandling i juridik och praktik

Måndag 14:30 - 15:30 5

Jurist, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Personlig presentation
Utbildningsansvarig.
Utbildningar for praktiskt arbete mot diskriminering, med fokus på hur normer och makt hänger ihop med diskriminering.