Malin Kjellqvist Föreläsare

Fair Action

Föreläsare för

Farligt arbete inom turistindustrin

Torsdag 11:00 - 11:30 Globala scenen

Heidi arbetar med internationell facklig organisering på Union to Union.