Heidi Lampinen Föreläsare

Union to Union

Föreläsare för

Farligt arbete inom turistindustrin

Torsdag 11:00 - 11:30 Globala scenen

Malin arbetar med svenska företags ansvar på Fair Action.