Lotta Bäckman Paneldeltagare

Förtroendevald (s) Linköpings kommun

Paneldeltagare för

41.Funktionshinder, fattigdom och ohälsa

Torsdag 16:30 - 17:30 Duetten

Vice ordförande i social- och omsorgsnämnden (S) i Linköpings kommun