Nina Solomin Föreläsare

Expertgruppen för biståndsanalys

Föreläsare för

Att kämpa mot diskriminering och fattigdom

Torsdag 13:30 - 14:00 Globala scenen

kommunikationsansvarig EBA