Mina Jhowry Föreläsare

ActionAid

Föreläsare för

Kvinnors ledarskap i katastrofer

Torsdag 13:00 - 13:30 Globala scenen

Policy och programansvarig för ActionAid Sveriges arbete med resiliens och humanitära frågor.