100

Peter Brune FöreläsareUtställare

Warchild

Föreläsare för

Mental Health – a Human Right Left Behind

Torsdag 12:30 - 13:00 Globala scenen

Secretary General War Child Sverige