Profilbild för Carolina Björkman

Carolina Björkman Paneldeltagare

Nyköpings kommun

Paneldeltagare för

62. Hur tillgodoser vi rätten till hälsa för personer i missbruk och beroende?

Fredag 13:00 - 14:00 Crusellhallen

Individ- och familjeomsorg Division Social omsorg Nyköpings Kommun

Land
Sverige