Lisa Pelling Moderator

Moderator för

32. Closing the Gap in One Generation

Torsdag 16:30 - 17:30 Crusellhallen

Arena Idé

83. Rätten till hälsa – även för resurssvaga

Lördag 11:30 - 12:30 Musikalen

Arena Idé