Lisa Hjelm Föreläsare

Expertgruppen för biståndsanalys

Föreläsare för

Social trygghet och maskulinitet

Fredag 12:00 - 12:30 Globala scenen

Lisa Hjelm är handläggare på kansliet för Expertgruppen för biståndsanalys. Hon arbetade tidigare för Unicef i Kenya.

Land
Sverige