Aseel Abbas Föreläsare

Länsstyrelsen Skåne

Föreläsare för

48. Välkommen till Skåne – vägar till hälsa i Sverige

Fredag 09:00 - 10:00 Sonaten

Samhälls- och hälsokommunikatör