Ragnar Westerling Föreläsare

Uppsala univeristet

Föreläsare för

48. Välkommen till Skåne – vägar till hälsa i Sverige

Fredag 09:00 - 10:00 Sonaten

Professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet