Profilbild för Frida Dunger Johnsson

Frida Dunger Johnsson ModeratorUtställare

Emmaus Stockholm

Moderator för

Västsahara – en vit fläck på kartan

Fredag 11:30 - 12:00 Globala scenen