Lars-Erik Wallhagen ModeratorUtställare

MAF-Sweden

Moderator för

Flyg betyder liv för människor i många områden bl.a. i Kongo

Fredag 15:00 - 15:30 Globala scenen

Senior Advisor, MAF Sverige