Profilbild för Erik Halkjaer

Erik Halkjaer PaneldeltagareUtställare

Reportrar utan gränser

Paneldeltagare för

Västsahara – en vit fläck på kartan

Fredag 11:30 - 12:00 Globala scenen

Reportrar utan gränsers ordförande