100

Zarathustra Acat Föreläsare

Föreläsare för

Om HBTQI personers rättigheter och hälsa i Turkiet

Torsdag 16:30 - 17:00 Globala scenen

Journalist & författare och MR försvarare