Selma Gusic Föreläsare

Region Skåne

Föreläsare för

Språktolk i vården - en mänsklig rättighet?

Torsdag 11:30 - 12:00 Stora scen