Thomas Fridh Paneldeltagare

Frids Advokatbyrå

Paneldeltagare för

07. Ålderbedömning, medicinsk vetenskap och migrationskontroll

Torsdag 10:30 - 12:00 Verdefoajén

Asylrättsadvokat Fridhs Advokatbyrå och juridisk sakkunnig på Flyktinggruppernas Riksråd (FARR)