Mats Jansson Paneldeltagare

Paneldeltagare för

41.Funktionshinder, fattigdom och ohälsa

Torsdag 16:30 - 17:30 Duetten

Intressepolitisk utredare, redaktör Autism- och Aspergerförbundet