Lau Dahlgren Ekegren Talare

Svenska Röda Korset

Talare för

17. Rätt till hälsa för papperslösa – samverkan mot vårdhinder

Torsdag 13:00 - 14:30 Verdefoajén

Teamledare och specialistsjuksköterska på Svenska Röda Korsets vårdförmedling