Lejla Mundzic Föreläsare

Emerga

Föreläsare för

28. Nytt forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på rätten till bästa möjliga psykiska hälsa

Torsdag 15:00 - 16:00 Sonaten

Chef för samhällsenheten i Mölndals Stad