Eva Nikell Moderator

Diskrimineringsombudsmannen

Moderator för

18. För en arbetsplats fri från diskriminering

Torsdag 13:00 - 14:30 Sonaten

Eva Nikell är utredare på Utvecklingssektionen, DO