Beatrice Ludvigsson Priest Talare

Arbetsplats och change management konsult
B at WORK

Talare för

People - Breakout 3: Glädjerus och blåmärken - resan med ”IKEA World of Working

Fredag 13:00 - 13:35 K1

Efter avslutade studier inom Personal och Arbetslivsprogrammet vid Lunds Universitet har Beatrice spenderat drygt 20 år inom detaljhandeln både i Sverige och internationellt. Hon har bland annat arbetat inom sälj, HR. logistik, byggprojektledning och utveckling av arbetsplatskoncept. Sedan 2019 är Beatrice fristående konsult inom arbetsplatsutveckling och change management.

Paneldeltagare för

Land
Sverige