Åsa Backlund Talare

Stockholms universitet

Talare för

38. Rätt till hälsa för ensamkommande barn–en forskningsöversikt

Torsdag 16:30 - 17:30 Sonaten

Filosofie doktor i socialt arbete samt universitetslektor med inriktning mot barn och unga, Institutionen för soci­ alt arbete, Stockholms universitet