100

Peter Ullstad Paneldeltagare

Codesign

Paneldeltagare för

Space Breakout 2: Framtidens kontorsmodell - panel om utmaningar och möjligheter med co-working boomen

Torsdag 14:35 - 15:15 K2

1996 grundade Peter arkitektföretaget Codesign. Idag arbetar knappa 40 kollegor i en medarbetardriven organisation med fokus på kund och brukarnytta. Primärt handlar det om kontor och skolor, arbetsplatser med andra ord. De senaste 5 åren har ett 50 tal kontor genomförts av Codesign och lärdomarna är många. Det handlar inte om en tydlig riktning dit alla är på väg utan om utforskning utifrån respektive organisations behov och vision om framtiden. Celler ersätts av landskap och aktiviteter skapar flexibilitet men till sist och syvende handlar det om verksamhetsanpassning.