Elin Nilsson Föreläsare

Linköpings Universitet

Föreläsare för

51. Koll på jobbet: för yrkeselevers välmående i arbetslivet

Fredag 09:00 - 10:00 Duetten

Fil. dr i Socialt arbete