Magdalena Zeijlon Föreläsare

SDF Östra Göteborg

Föreläsare för

37. Rätten till hälsa som arbetsmiljöfråga

Torsdag 16:30 - 17:30 Verdefoajén

Utvecklingsledare Mänskliga Rättigheter i SDF Östra Göteborg samt doktorand på Göteborgs Universitet inom Global Studies